O olympiádě

Co je Geologická olympiáda?

Předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín je určena žákům základních a studentům středních škol. Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.

Tematické zaměření GO zahrnuje především tyto oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii.

Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech (viz plné znění Organizačního řádu GO). Termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek GO (www.geologicka-olympiada.cz).

Pro daný ročník může být na začátku vyhlášeno tematické zaměření. Účast v soutěži je dobrovolná.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci GO se dále mohou podílet i další vzdělávací instituce jako školy všech stupňů, dále muzea a jejich asociace, Domy dětí a mládeže apod. (jejich činnost je koordinována hlavními organizátory).

 

Kontakt

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd
Kotlářská 2
611 37 Brno
Web: http://www.ugv.cz
E-mail: melda@sci.muni.cz

 

Hlavní organizátoři

 

Vyhlašovatel GO

Spolupořadatelé - krajští garanti

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

 

Partneři