Fotogalerie a videa

GO 2020, celostátní kolo

18. června 2020 se uskutečnilo v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity celostátní kolo Geologické olympiády.

 

GO 2019, celostátní kolo

Ve středu 7.května proběhlo na ÚGV PřF MU celostátní finále geologické olympiády. Žáci a studenti plnili řadu úkolů na různých stanovištích - v učebně i v terénu.

GO 2019, krajské kolo pro Středočeský kraj/ fotogalerie

Krajské kolo Geologické olympiády 2019 pro Středočeský kraj se uskutečnilo 8. 4. 2019 v Muzeu Českého krasu v Berouně. Účastníci absolvovali písemný testu, poznávačku a další nesoutěžní úkol - geologický hlavolam zaměřený na čtení v geologické mapě.

 

GO 2019, krajské kolo pro hl. m. Prahu/ fotogalerie na FB

Krajské kolo Geologické olympiády pro hl. m. Prahu se uskutečnilo 8. 4. 2019 v České geologické službě. Účastníky čekal test, poznávačka, prohlídka sbírek ČGS a ukázky animací přírodních útvarů a prvohorního moře.

GO 2018, celostátní kolo

Ve středu 9.května proběhlo na ÚGV PřF MU celostátní finále geologické olympiády. Žáci a studenti se úspěšně poprali s nástrahami úkolů na deseti stanovištích, které pro ně organizátoři připravili.

GO 2018, krajské kolo pro Liberecký kraj

 Krajské kolo GO pro Liberecký kraj se uskutečnilo na půdě Technické univerzity. Odpoledne se účastníci vydali na geologickou procházku, aby si vyzkoušeli práci geologa na vlastní kůži. Využili geologickou mapu a kladívko aby dovedli vyvozovat vznik a příčiny vzhledu okolní krajiny.

GO 2018, krajské kolo pro Středočeský kraj

Krajské kolo Geologické olympiády 2018 pro Středočeský kraj se uskutečnilo 9. 4. 2018 v Muzeu Českého krasu v Berouně. Účastníci absolvovali kromě testu a poznávačky i další nesoutěžní úkol a navazující doprovodný program v Geoparku Barrandien i ve vnitřních expozicích muzea.

GO 2018, krajské kolo pro hl. m. Prahu/fotogalerie

Krajské kolo Geologické olympiády pro hl. m. Prahu se uskutečnilo 9. 4. 2018 v České geologické službě. Účastníky čekal test a poznávačka, ale také prohlídka sbírek ČGS a ukázky animací přírodních útvarů a prvohorního moře.

GO 2017, krajské kolo/ video

Videoreportáž z krajského kola GO 2016-17, které se konalo 3. 4. 2017 v České geologické službě v Praze.

GO 2017, krajské kolo/fotogalerie

Fotogalerie z průběhu krajského kola pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu. Konalo se v České geologické službě v Praze a soutěžícím se nejvíce líbila poznávačka minerálů a hornin.