Fotogalerie a videa

GO 2022, celostátní kolo

Ústřední kolo Geologické olympiády proběhlo poprvé ve vícedenním formátu, a to ve dnech 5–8. května 2022 v kempu Sedmihorky v Českém ráji.

GO 2022, krajské kolo pro Liberecký kraj

Liberecké krajské kolo se po dlouhé rekonstrukci vrátilo z akademické půdy do prostor Severočeského muzea. Účastníci soutěže tak viděli nové muzejní expozice a výstavy i běžně nepřístupné prostory.

GO 2022, krajské kolo pro Zlínský kraj

V pondělí 4. 4. 2022 se v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo Geologické olympiády. Seznam vítězů a fotoreportáž jsou dostupné na přiloženém odkaze.

GO 2022, krajské kolo pro Ústecký kraj

V pondělí 4. dubna 2022 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo Geologické olympiády (GO). Podívejte se na krátkou reportáž z akce.

GO 2020, celostátní kolo

18. června 2020 se uskutečnilo v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity celostátní kolo Geologické olympiády.

 

GO 2019, celostátní kolo

Ve středu 7.května proběhlo na ÚGV PřF MU celostátní finále geologické olympiády. Žáci a studenti plnili řadu úkolů na různých stanovištích - v učebně i v terénu.

GO 2019, krajské kolo pro Středočeský kraj/ fotogalerie

Krajské kolo Geologické olympiády 2019 pro Středočeský kraj se uskutečnilo 8. 4. 2019 v Muzeu Českého krasu v Berouně. Účastníci absolvovali písemný testu, poznávačku a další nesoutěžní úkol - geologický hlavolam zaměřený na čtení v geologické mapě.

 

GO 2019, krajské kolo pro hl. m. Prahu/ fotogalerie na FB

Krajské kolo Geologické olympiády pro hl. m. Prahu se uskutečnilo 8. 4. 2019 v České geologické službě. Účastníky čekal test, poznávačka, prohlídka sbírek ČGS a ukázky animací přírodních útvarů a prvohorního moře.

GO 2018, celostátní kolo

Ve středu 9.května proběhlo na ÚGV PřF MU celostátní finále geologické olympiády. Žáci a studenti se úspěšně poprali s nástrahami úkolů na deseti stanovištích, které pro ně organizátoři připravili.

GO 2018, krajské kolo pro Liberecký kraj

 Krajské kolo GO pro Liberecký kraj se uskutečnilo na půdě Technické univerzity. Odpoledne se účastníci vydali na geologickou procházku, aby si vyzkoušeli práci geologa na vlastní kůži. Využili geologickou mapu a kladívko aby dovedli vyvozovat vznik a příčiny vzhledu okolní krajiny.