Kontakt

Vyhlašovatel GO

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Ústav geologických věd
Kotlářská 2
611 37 Brno
Web: http://www.ugv.cz
E-mail: melda@sci.muni.cz

Spolupořadatelé GO

Česká geologická služba

Klárov 3/131
118 21 Praha 1
Web: https://cgs.gov.cz
http://www.svet-geologie.cz

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2 – Nové Město
Web: https://www.natur.cuni.cz/geologie

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00 Praha 1
http://www.cz-museums.cz/

Krajští garanti

Seznam krajských garantů podle krajů - viz Spolupořadatelé