Soutěžní videa na téma Proč se mi líbí geologie?

Aktualita

Soutěžní videa na téma Proč se mi líbí geologie?

17. leden 2023

Děkujeme všem soutěžícím za zaslání videí do doprovodné soutěže ke Geologické olympiádě 2023 o nejsledovanější video! Všechny práce jsou zavěšeny na stránce Geologické olympiády na kanále YouTube a najedete je také na tomto webu v sekci Aktuální ročník. Podívejte se na videa, soutěž běží až do 26. března 2023!