Logo

Vítejte na stránkách Geologické olympiády.

Sbíráte rádi kameny či zkameněliny? Zajímáte se o svět okolo sebe a o jeho vznik? Dokážete vidět v sopečné činnosti a v dalších procesech utvářejících krajinu báječné dobrodružství? A ještě rádi soutěžíte? Pak je Geologická olympiáda právě pro Vás!

A na co se mohou těšit vítězové? Podívejte se do letáku.

O olympiádě

Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a studentům středních škol. Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru. Tematické zaměření GO zahrnuje především tyto oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii.

Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech (viz plné znění Organizačního řádu GO). Termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek GO (www.geologicka-olympiada.cz). Pro daný ročník může být na začátku vyhlášeno tematické zaměření. Účast v soutěži je dobrovolná.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci GO se dále mohou podílet i další vzdělávací instituce jako školy všech stupňů, dále muzea a jejich asociace, Domy dětí a mládeže apod. (jejich činnost je koordinována hlavními organizátory).

Generálním partnerem geologické olympiády je Diamond Prague Museum, s.r.o., které zajišťuje propagaci GO, spolupráci na organizaci pražského krajského kola GO, ceny pro soutěžící v GO vč. hlavní ceny pro vítěze ústředního kola GO.

Vítězové GO v obou kategoriích (A i B) získají zájezd do největšího muzea diamantů v Evropě. V doprovodu pedagoga, který žáka/ studenta připravoval, absolvují zájezd do Amsterdamu, kde navštíví The Diamant museum Amsterdam. Rovněž vítězové jednotlivých kol GO budou odměněni pěknými cenami, jako například vstupenkami do Diamond Prague Museum či hodnotnými tematickými publikacemi.

Příprava

Pro usnadnění přípravy na soutěžní otázky jsme pro vás připravili přehled odkazů týkajících se nabídky studijních pomůcek a tematických návštěv v terénu. Portál Svět geologie pak nabízí velké množství informací o jednotlivých geologických disciplínách a tématech, včetně filmů a animací.

Svět geologie

Portál o neživé přírodě, jehož obsahem je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny jak dětem, tak pedagogům.

Pomůcky do školní výuky

Popularizační publikace

V nabídce on-line obchodu ČGS naleznete i populárně naučné publikace a mapy, které přinášejí spoustu zajímavých informací z oblasti neživé přírody pro zájemce o přírodu, turisty, učitele, studenty, děti.

Geologické zajímavosti

Mapová aplikace vznikla za účelem další popularizace geologie. Obsahuje stručné a srozumitelné popisy vybraných lokalit, geologických expozic a geoparků na území České republiky.

Geologická videa na YouTube

Podívejte se na skvělé dokumentární filmy o výzkumu předních odborníků České geologické služby v různých oblastech činnosti instituce. Kamera vás zanese i do krajin vzdálených, například do Antarktidy či do Afriky, a seznámíte se se stěžejními tématy, kterými se specialisté z různých oborů geověd v současnosti zabývají. A můžete se podívat také na další zajímavé filmy a videozáznamy s geovědní tematikou.

Kontakty

Vyhlašovatel GO

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd
Kotlářská 2
611 37 Brno
Web: http://www.ugv.cz
E-mail: go@sci.muni.cz

Spolupořadatelé GO

Česká geologická služba
Klárov 3/131
118 21 Praha 1
Web: http://www.geology.cz
http://www.svet-geologie.cz

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2 – Nové Město
Web: https://www.natur.cuni.cz/geologie

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00 Praha 1
http://www.cz-museums.cz/

Generální partner

Diamond Prague Museum s.r.o.
Adresa: Široká 4, Praha 1
Web: http://www.diamondmuseum.cz/cz/

Pořadatelé krajských kol

Královéhradecký kraj

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Ústecký kraj

Muzeum města Ústí nad Labem

Olomoucký kraj

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Plzeňský kraj

Západočeské muzeum v Plzni

Pardubický kraj

Východočeské muzeum v Pardubicích

Kraj Vysočina

Muzeum Vysočiny Jihlava

Moravskoslezský kraj

Slezské zemské muzeum

Hlavní město Praha a Středočeský kraj

Česká geologická služba

Zlínský kraj

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Jihomoravský kraj

Ústav geologických věd MU

Jihočeský kraj

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Karlovarský kraj

Městské muzeum Mariánské Lázně

Liberecký kraj

Severočeské muzeum v Liberci